Jak nakupovat

Vítejte v internetovém obchodě e-shop VZS.

Při výběru zboží Vám pomůže rozdělení zboží do jednotlivých kategorií. Pokud máte zboží vybráno, kliknutím na „Přidat do košíku“ přidáte zboží do svého košíku. Nakupovat můžete dále stejným způsobem. Nákup dokončíte
kliknutím na „Košík“, kde můžete zboží zkontrolovat a pokračovat k „Pokladně“, nebo přímo přechodem do „Pokladny“, kde přihlášením do svého účtu nebo vyplněním fakturační a dodací adresy a zvolením výše poštovného Objednávku odešlete.

Způsob převzetí zboží osobně v příslušném městě je možný pouze po telefonické domluvě.

Po odeslání objednávky Vám přijde na zadanou emailovou adresu potvrzovací email o přijetí a zpracování Vaší objednávky.

Platba za zboží probíhá bezhotovostně na základě na uvedený email zaslané zálohové faktury.

Zboží v kategorii u kterého je uvedeno, že NENÍ SKLADEM, nelze zakoupit. Je však možné dohodnout se na objednání zboží na zakázku. V takovém případě zašlete konkrétní požadavek na email: info@vzs.cz

Budeme se snažit vyhovět co nejvíce Vašim přáním a požadavkům k Vaší maximální spokojenosti.

Přejeme Vám příjemný nákup.

Tyto Obchodní podmínky jsou pro prodávajícího i kupujícího závazné. Objednáním zboží, případně uhrazením zálohy na objednání zboží, kupující s těmito výslovně souhlasí a zavazuje se je dodržovat.

Kupující
Fyzická nebo právnická osoba, která uskuteční závaznou objednávku zboží z nabídky na e-shop VZS, případně ústní, písemnou či jinou cestou.

Prodávající
Vodní záchranná služba ČČK, z.s.
Lahovská 25, 159 00 Praha
IČO: 63835355
DIČ: CZ63835355 (nejsme plátci DPH)
bankovní spojení: FIO banka, a.s. – č.ú.: 333112 / 2010
tel.: +420 777 276 508
e-mail: info@vzs.cz
ID datové schránky: gfzk7kw
web: www.vzs.cz

Objednávka
Na základě závazné objednávky zboží z nabídky na e-shop VZS vzniká mezi kupujícím a prodávajícím kupní smlouva. Objednávka se stává závaznou ve chvíli přijetí objednávky prodávajícím. Objednávku je kupující oprávněn zrušit na základě písemné žádosti zaslané na email: info@vzs.cz a to maximálně do dvou hodin od odeslání potvrzení o přijetí objednávky. Po uplynutí dvou hodin od odeslání potvrzení o přijetí objednávky je kupující oprávněn objednávku zrušit jen se souhlasem prodávajícího. Nepřevzetím objednaného zboží porušujete platnou kupní smlouvu. Závazná objednávka musí obsahovat povinné údaje, mezi které patří jméno a příjmení kupujícího, název zboží, počet zakoupených kusů, celkovou cenu, způsob dodání zboží, způsob platby.

Ceny zboží a termín dodání
Zboží bude prodejcem odesláno na adresu zadanou v objednávce za cenu platnou v okamžiku objednání zboží a to v termínu nejdéle do pěti (5) dnů od připsání platby za zboží na účet. Do této doby se započítávají pouze pracovní dny. Toto se vztahuje pouze na zboží, které je momentálně skladem. Na zboží, které není skladem a je nutno jej individuálně objednávat, bude přesný termín dodání stanoven po dohodě se zákazníkem. V případě že dojde ke zpoždění při odeslání objednávky, je zákazník o této skutečnosti upozorněn na email poskytnutý při objednávce.

Informace o zboží
Popis a technické specifikace zboží, které jsou uvedeny na internetových stránkách e-shop VZS jsou pravdivé a přesně popisují konkrétní zboží a použitý materiál. Obrázky mohou být informační a nemusí odpovídat přesně popisovanému zboží.

Platba za zboží a expedici
Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží. Celková cena objednávky může být kupujícím uhrazena:
1) Bankovním převodem předem na základě zálohové faktury – kupující převede celkovou cenu objednávky včetně poštovného na bankovní účet prodejce na základě zálohové faktury zaslané na email uvedený v objednávce.
V tomto případě se realizace objednávky uskuteční až po připsání celkové částky na účet prodejce dle sjednaného termínu (převod trvá max. 3 dny). Pokud platba za objednané zboží nedorazí do 7 dnů od objednání, není možné zaručit, že bude zboží skladem.
2) Bankovním převodem na základě faktury zaslané se zbožím – pouze pro již prověřené zákazníky.

Doba dodání objednaného zboží vyplývá z udané doby dostupnosti zboží v popisu předmětu. K této době je nutno připočítat dobu kterou potřebuje přepravce k doručení adresátovi. Způsob dodání a místo odběru je stanoveno na základě objednávky. Zásilka je vždy posílána doporučeně a je v dostatečné výši připojištěna.

Reklamace
Záruku lze uplatnit v zákonné lhůtě 24 měsíců od data převzetí zboží kupujícím. Záruka se vztahuje pouze na vady výrobní či vadu materiálu. Záruka se nevztahuje na opotřebení vzniklá běžným používáním výrobku, na poškození vzniklá neopatrným zacházením, ani na škody způsobené vnějšími událostmi, které mohou vést k poškození zakoupeného zboží. Informace o tom jak zacházet a pečovat o zboží je poskytována výrobcem produktu, případně je zboží dodatečně označeno štítkem.

Pro případnou reklamaci je nutné předložit doklad potvrzující koupi zboží. Záruka se nevztahuje na škody způsobené přepravcem. Pokud jsou při přebírání zásilky patrná poškození balíku, informujte o tom dopravce a sepište s ním protokol.

Prodejce se zavazuje vyměnit vadné zboží nejpozději do 30 kalendářních dnů od obdržení reklamovaného zboží, nebo se jinak vypořádat s reklamací na základě individuální domluvy s kupujícím.

Kupující je povinen podat prodejci oznámení o vadách (reklamaci) neprodleně poté, co vady zjistil na email: info@vzs.cz. Odpovědí kupující obdrží email s instrukcemi, jak dále postupovat. Kupující dopraví reklamované zboží na adresu prodejce na vlastní náklady. Reklamace zaslané nám na dobírku nebudou přijaty.

Možnost vrácení zboží
Kupující má ze zákona možnost vrátit nepoužité zboží prodejci do 14 kalendářních dnů, počínaje ode dne, kdy kupující převzal zásilku. Vrácené zboží nesmí vykazovat známky:
jakékoliv viditelné závady (v tom případě je nutné postupovat dle reklamačního řádu)
jakékoliv známky použití
bez originálních obalů a příslušenství
Před vrácením zboží kupující kontaktuje prodávajícího na email: info@vzs.cz. Obratem kupující obdrží email s instrukcemi. Kupující dopraví reklamované zboží na adresu prodejce na vlastní náklady. Reklamace zaslané na dobírku nebudou přijaty. Po obdržení kompletního a nepoškozeného zboží včetně originálních obalů a příslušenství a předložení dokladů prokazujících koupi zboží, vrátí prodávající kupujícímu částku v hotovosti nebo převodem na účet. Prodávající má právo na snížení vracené částky o náklady spojené s realizací vrácení zboží jako poštovné, balné, případně další vynaložené náklady.

Nevyzvednuté objednávky
Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník) dle našich obchodních podmínek. Zákazníci, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, případně ji následně nevyzvednou, budou zveřejněni v registru dlužníků a bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží, nákladů na rezervaci zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) v celkové výši 2000,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši.

Ochrana osobních dat
Prodejce se zavazuje, že získaná osobní data nebudou poskytována žádným třetím stranám. Poskytnutá osobní data budou sloužit pouze k provedení obchodu a komunikaci se zákazníkem. Nákupem v tomto internetovém obchodu souhlasíte se zpracováním a uchováním vašich dat. Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí, podléhají ustanovením GDPR.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Jakékoliv kopírování veškerého obsahu tohoto obchodu včetně autorských fotografií je zakázáno . K užití obsahu nebo jeho částí může dojít pouze se souhlasem autora.

Objednávka zakázkové výroby
V případě objednání zakázkové výroby zboží, je postupováno dle těchto Obchodních podmínek, pokud není v tomto odstavci výslovně uvedeno jinak.

Termín dodání zboží je v tomto případě zpravidla 3 -4 týdny od data objednávky, pokud není v objednávce a potvrzení objednávky dohodnuto jinak.

Při objednání výroby zboží na zakázku uhradí kupující prodávajícímu nejpozději do sedmi (7) dnů od data objednávky zálohu ve výši, která je stanovená v potvrzení objednávky. Pokud není v objednávce a potvrzení objednávky uvedeno jinak, stanovuje se tato záloha na 1000,- Kč za jeden výrobek. V případě, že tuto zálohu kupující prodávajícímu neuhradí ani do dalších sedmi (7) dnů, považuje se objednávka za zrušenou. V tomto případě je prodávající oprávněn vymáhat na kupujícím náklady spojené se zpracováním objednávky, zejména s jejím případným grafickým návrhem a promeškaným časem.

Po dokončení výroby zboží na zakázku bude kupující prodávajícím vyzván k úhradě zbytku kupní ceny a to nejpozději do sedmi (7) dnů od této výzvy. Neuhradí-li kupující zbytek kupní ceny ani do dalších sedmi dnů, považuje se objednávka za zrušenou. Pokud dojde ke zrušení objednávky vinou kupujícího, je povinnen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč. Na úhradu této smluvní pokuty se v tomto případě použije záloha poskytnutá kupujícím prodávajícímu při uzavření objednávky.

Tyto Obchodní podmínky jsou pro prodávajícího i kupujícího závazné. Objednáním zboží kupující vyjadřuje svůj výslovný souhlas s těmito obchodními podmínkamu a s těmito souhlasí.

Poštovné
Veškeré zboží je odesíláno jako pojištěná zásilka prostřednictvím České pošty a.s..

Cena za poštovné a balné do České republiky bude kalkulována dle cenníku České pošty. Minimální cena je 200Kč.

Cena za poštovné a balné do ostatních zemí bude kalkulována po domluvě a dle aktuálního ceníku zvoleného přepravce.